top of page
10
Sprutt
Ann Pettersson

Andunge Nr10 Beställare: Mats Seldén Köpare: Olov Celander Namn: SPRUTT Bordläggning – oregonpine, spant – ask, Resning – ek, bottenstockar – ek, Dukklätt vitt plywooddäck, Mast och bom – gran. Vit botten med blå vattenlinje. Blått skarndäck och blå mittfiskar. Leverans mitten av juli 1957. / Minnesanteckng båt No 1 - 12 sammanställd av Torulf Rutgersson efter samtal med Ante Larsson ca 2004, publicerat i Andungebladet 2004-2005

Cirka 2005 nytt däck, båten var vid detta tillfälle utställd på båtmässan i Göteborg.

Tidigare ägare

1956 Olov Celander 1956-65
1965 Okänd ägare
1976 Fam. Ottosson
1984 Lars-Erik Lilja
2000 Ann Pettersson

S 10 Sprutt
S 10 Sprutt
bottom of page