49
Halcyon
Katarina Reuter

Tidigare ägare

1964 Jan Scullman
1972 Yngre mansperson
1975 Bengt Ennerfors
1979 Per Lindman
1984 Bengt Ennerfors (återköp)
1986 Eva Olander
1991 Henrik Bennet
1995 Katarina Reuter

S 49 Åbolands skärgård
S 49 Förtöjd