67
AndKan
Claes Burman Barkebo

Tidigare ägare

1964 Jan Borg
1972 Rune Odh
1977 Åke Fredriksson
1988 Thomas Arvidsson
1990 Peter Hjörne
1991 Jan Carlzon
2011 Dan Hättander
2015 Claes Burman-Barkebo

S 67 Förtöjd