top of page
94
Birgitta
Lars Westerlind

Thore Larsson byggde dom först 12 Andungarna i Sverige 1954-57. I perioden 1989 -96 återkommer Thore och Ante Larsson med en ny serie. Dom "nya" båtarna kännetecknas av däck med teakribbor till skillnad från tidigare båtar med enbart plywood. Från Kungsviken i denna serie registreras 11 båtar i Sverige. 4:an "Birgitta" ägs idag av Lars Westwrlind som tillika är ordförande i Svensk Andungeklubb (2021)

Tidigare ägare

1997 Peter Hjörne
2006 Lars Westerlind

S 94 Kryss Bb
S 94 Kryss Sb
S 94 vid brygga med skeppare
bottom of page