Framnäsdagen


Framnäsdagen seglas den 11.e Augusti och ingår i västkustserien, info finns på denna sida.