top of page

SAK:s 60-årsjubileum

Svensk andungeklubbs första styrelse konstituerades i april 1958 i Långedrags SS klubbhus. Den 9 februari i år, firade andungeklubben 60-årsjubileum på samma plats med allt ifrån eftermiddagens tårtkalas med mingel till kvällens middagsbuffé och samlade ett fyrtiotal deltagare.

Carl-Axel Ericson, S 18 ”Sasse”, som blev SAK:s första styrelses kassör och som tog initiativet till 60-årsjubileet deltog förstås i firandet liksom Göran Winberg, förste ägare till både S 27 ”Gåtan” och S 60 ”Bumerang” samt tidig medlem av regelkommittén. Sasse och Göran, som båda är hedersmedlemmar i SAK, har i många år varit klubbens stöttepelare och har väl aldrig missat ett västkustmästerskap, VM, även om de inte längre kappseglar. Klubbens tredje hedersmedlem, Torulf Rutgersson, som under många år var ordförande gjorde ett uppskattat inhopp för nuvarande ordförande som hade förhinder.

Carl-Axel ”Sasse” Ericson t.v. och Göran Winberg

Med Sasses välkomsttal inleddes en serie av återblickar på de gångna 60 åren som gavs i både högtidstal och anekdoter av bl.a. Hans och Brita Wedel som i många år seglade S 25 ”Kajka” innan de för några år sedan sålde henne till nuvarande ägarna Ann och Robert Celander som började sina andungekarriärer i ungdomen i S 15 ”Kvack” respektive S 10 ”Sprutt”.

Sasse återkom med ett tal i samband med middagen och lite senare uppvaktade Norsk andungeklubb genom ordförande Sissel Johnsen Lie, som höll ett mycket personligt hyllningstal, och Bjørn Lie som tillsammans överlämnade en rulle med Thorvald Gjerdrums ritningar. Lasse Naumann, som under många år har betytt mycket för norsk andungesegling och som alltid ger gott stöd åt svenska andungeseglare som vill delta i norska mästerskapen, gladde med sitt deltagande.

NAK:s ordförande Sissel överlämnar andungeritningar till Eva i SAK

Till höjdpunkterna hörde också visning av Göran Winbergs filmer från när hans andunge S 60 ”Bumerang” byggdes och de gemensamma seglingar som andungeseglarna, ofta tillsammans med familjerna, gjorde utmed Bohuskusten till och från kappseglingar utanför norska Hankö, till Marstrandsregattan och till Valö i Göteborgs södra skärgård.

Leif Sjögren, klubbens ansvarige för tekniska frågor som har seglat sin S 15 Quaque i femtioen säsonger, hade ställt samman ett bildspel med bl.a. eskaderseglingar ”i Görans kölvatten” som bl.a. innebar övernattningar ombord under bomtält och måltider i god samvaro. Det och filmerna bidrog till glad stämning med många kommentarer och starkt seglingssug.

Flera deltagare hade seglat andunge i ungdomen och några av dem fanns med på Görans film. Robert Celanders och Jan Dahlstens föräldrar var aktiva i klubben från start; Roberts far som ordförande och Jans far som PR-man. Deras mödrar ritade andungestandaret som snart också är 60 år.

Uppdateringen av andungeregistret har fått bra fart tack vare jubileumsfirandet och fortsätter, se hemsidan. Hjälp oss att uppdatera andungehistoriken kring både egna och andras andungar!

Vi har verkligen anledning att vara tacksamma över Sasses, Göran Winbergs och många andras arbete för att skapa en aktiv andungeklubb. Den goda vänskapen och hjälpsamheten andungeseglare emellan får vi fortsätta att bevara – liksom båtarna!

bottom of page