top of page

Glada segrare i 2018 års västkustserie


Lotte Waller och Claes-Henrik Möse tar emot pris under årsmötet som segrare i förra årets västkustserie.

bottom of page