top of page

Träff på Valö, Andungar och D-kanoter

Informell träff lördagen den 13:e juni med medhavd lunch och guidat fyrbesök. Alternativt datum om träffen inte går att genomföra den 13:e är 27/6. Kontakta Nisse Smitt på kappsegling@andunge.se för mer information.

bottom of page