top of page
102
Nora
Mikael Roos

Båtens ursprungliga nummer är inte helt säkerställt. Mycket talar för att det är N-54.
1975 utfärdades ett "Registreringsbevis" på SAKs dåvarande standardformulär med angivet byggnadsår 1971. Båtens tekniska utformning, mastbalk/stötta, skotbänk, minimal dubbelbotten och köl kan väl stämma med 1971. I det norska registret finns bara en båt som ur tids och ägarhistorisk aspekt kan stämma. Mot detta antagande talar Lasse Naumans minnesbild av att N-54 hade gulbrun gelcoat i såväl skrov som däck. Vid renovering kan konstateras att skrovets originalkulör har varit ganska vit och däcket i original haft vit mittfisk och ljusblå kulör på resten.
Nu pågående renovering med helt nytt sandwichlaminat i däcket, nerslipning av och ommålning av alla ytor med spärrskikt av epoxy. I bästa fall sjösättning under 2021.
Sjösatt och provseglad 2022 efter renovering.
Augusti 2023 överlåten till ny ägare.

Tidigare ägare

1975 Registrerad i SAK Okänd importör
1976 Leif Stendahl
1986 Johan Rodhe (SAK 1986)
2012 Anders Hulterström
2016 Claes-Henrik Möse
2023 Mikael Roos

S 102 Renovering planerad 2019
Renovering påbörjad
S 102 Utsidan klar 2020
bottom of page