top of page

Svensk Andungeklubb grundades 1958 och har idag ca 90 medlemmar. 
Dessa medlemmar är en trevlig samling seglare, unga, gamla, familjeseglare, långseglare, ensamseglare, kappseglare samt allmänna segelnjutare.

Klubben ger ut en medlemstidning - Andungebladet, 2-3 gånger per år, arrangerar VM - västkustmästerskap - i Andunge årligen, samt avhåller även årsmöte i början av året med diverse föredragshållare. Alla medlemmar får även klubbens kalender med seglingsbilder från året som gått.

Medlemskap/årsavgift: 250:-kr per båtägare. För medlem utan båt/stödmedlem 150:-kr. Insättes på Plusgiro 62 00 96 - 8. Var noga med att meddela namn, adress och båtnummer. Nya medlemmar får gärna meddela båtnamn och hemmahamn till register@andunge.se så uppdaterar vi båtregistret.

Klubbens GDPR Policy

Protokoll från årsmöte          2017-04-06

Protokoll från styrelsemöte   2017-05-18

Protokoll från styrelsemöte   2017-06-30

Protokoll från allmänt möte   2017-07-01

Protokoll från styrelsemöte   2017-10-05

Protokoll från styrelsemöte   2017-12-12

Protokoll från styrelsemöte   2018-02-10

Protokoll från årsmöte          2018-04-10

Protokoll från styrelsemöte   2018-05-31

Protokoll från styrelsemöte   2018-10-25

Protokoll från styrelsemöte   2019-02-05

Protokoll från årsmöte          2019-04-08

Motion ang. anslutning SSF 

Styrelsens yttrande ang SSF motion

Protokoll från styrelsemöte   2019-06-06

Protokoll från styrelsemöte   2019-11-13

Protokoll från styrelsemöte   2020-01-15

Protokoll från styrelsemöte   2020-06-10

Protokoll från styrelsemöte   2020-10-27

Protokoll från styrelsemöte   2021-02-09

Protokoll från styrelsemöte   2021-05-21

Protokoll från styrelsemöte   2021-10-12

Protokoll från allmänt möte   2021-12-01

Protokoll från styrelsemöte   2022-02-10

Protokoll från årsmöte           2022-04-06

Protokoll från styrelsemöte   2022-04-26

 

Styrelsen kontaktas företrädesvis genom e-post på adressen
info@andunge.se

Klubbstadgar

Styrelse år 2022 består av:

Lars Westerlind, Ordförande  

Claes-Henrik Möse, Kassör            

Lotte Waller, Sekreterare       

Kerstin Johansson, Andungebladet

Mats Blomberg, Webb

Leif Sjögren, Tekniska frågor          

Martin Kössler, Material             

Nils-Eric Smitt, Kappsegling          

bottom of page