top of page

Svensk Andungeklubb grundades 1958 och har idag (2023) ca 140 medlemmar. 
Dessa medlemmar är en trevlig samling seglare, unga, gamla, familjeseglare, långseglare, ensamseglare, kappseglare samt allmänna segelnjutare.

Klubben ger ut en medlemstidning - Andungebladet, 2-3 gånger per år, arrangerar VM - västkustmästerskap - i Andunge årligen, samt avhåller även årsmöte i början av året med diverse föredragshållare. Alla medlemmar får även klubbens kalender med seglingsbilder från året som gått.

Medlemskap/årsavgift: 350:-kr per båtägare. För medlem utan båt/stödmedlem 200:-kr. Insättes på
Plusgiro 62 00 96 - 8. eller Swish 123 143 15 84
Från utland:
Svensk Andungeklubb
Claes-Henrik Möse
Reutersgatan 4
413 20 Göteborg
Sverige
IBAN: SE 7395 0000 9960 4206 2009 68
BIC: NDEASESS 
Var noga med att meddela namn, adress och båtnummer. Nya medlemmar får gärna meddela båtnamn och hemmahamn till register@andunge.se 
så uppdaterar vi båtregistret.

Klubbens GDPR Policy

Protokoll från årsmöte          2017-04-06

Protokoll från styrelsemöte   2017-05-18

Protokoll från styrelsemöte   2017-06-30

Protokoll från allmänt möte   2017-07-01

Protokoll från styrelsemöte   2017-10-05

Protokoll från styrelsemöte   2017-12-12

Protokoll från styrelsemöte   2018-02-10

Protokoll från årsmöte          2018-04-10

Protokoll från styrelsemöte   2018-05-31

Protokoll från styrelsemöte   2018-10-25

Protokoll från styrelsemöte   2019-02-05

Protokoll från årsmöte          2019-04-08

Motion ang. anslutning SSF 

Styrelsens yttrande ang SSF motion

Protokoll från styrelsemöte   2019-06-06

Protokoll från styrelsemöte   2019-11-13

Protokoll från styrelsemöte   2020-01-15

Protokoll från styrelsemöte   2020-06-10

Protokoll från styrelsemöte   2020-10-27

Protokoll från styrelsemöte   2021-02-09

Protokoll från styrelsemöte   2021-05-21

Protokoll från styrelsemöte   2021-10-12

Protokoll från allmänt möte   2021-12-01

Protokoll från styrelsemöte   2022-02-10

Protokoll från årsmöte           2022-04-06

Protokoll från styrelsemöte   2022-04-26

Protokoll från styrelsemöte   2022-10-05

Protokoll från styrelsemöte   2023-01-04

Protokoll från styrelsemöte   2023-03-14

Protokoll från årsmöte           2023-04-05

Protokoll från styrelsemöte   2022-04-05

 

Styrelsen kontaktas företrädesvis genom e-post på adressen
info@andunge.se

Klubbstadgar

 

Styrelse år 2023 består av:

Lars Westerlind, Ordförande  

Claes-Henrik Möse, kassör & register           

Lotte Waller, Sekreterare  

Kerstin Johansson, Andungebladet

Mats Blomberg, Webb

Leif Sjögren, Tekniska frågor          

Christina Johansson, Shop

Nils-Eric Smitt, Kappsegling          

bottom of page