top of page

Nästa planerade möte är Årsmöte onsdag 3:e april 2024. Kvällstid i Önnereds Båtlags klubbhus, Västar Frölunda.
Kallelse med tidsuppgifter för hantering av motioner kommer på denna plats i februari.

bottom of page