104
Leif Königsson

Tidig historia ej klarlagd, Dyker upp i SAK-register 1974. Importdatum oklart.

Tidigare ägare

1974 Nilsson
1974 Lars Berggren
1984 Margaretab Sundelin (SAK)
1986 Cecilia Stridbeck (SAK)
1992 Göran Thorson
1997 Peter Gullmarstrand
2002 Tommy Srandberg
2004 Leif Königsson