104
Leif Königsson

1973 Inköpt från Börsholmen av Ove NIlsson, säljare Jan Mathisen. Dyker upp i SAK-register 1974.

Tidigare ägare

1973 Ove Nilsson
1975 Lars Berggren
1978 Margaretab Sundelin (SAK)
1986 Cecilia Stridbeck (SAK)
1992 Göran Thorson
1997 Peter Gullmarstrand
2002 Tommy Srandberg
2004 Leif Königsson