top of page
104
Leif Königsson

1973 Inköpt från Börsholmen av Ove NIlsson, säljare Jan Mathisen. Dyker upp i SAK-register 1974.

Tidigare ägare

1973 Ove Nilsson
1975 Lars Berggren
1978 Margaretab Sundelin (SAK)
1986 Cecilia Stridbeck (SAK)
1992 Göran Thorson
1997 Peter Gullmarstrand
2002 Tommy Srandberg
2004 Leif Königsson

bottom of page