108
Argo
Karin Rydén

Båtens ursprungliga identitet liksom tidiga, norska historia är okänd för registret.
Aktuella ägaruppgifter är inte verifierade.

Tidigare ägare

1984 Willy Karlsson
1986 Per Olsson
1991 Cecilia & Anna-Karin Christensson
1994 Jan & Christina Wickelgren
1997 Fredrik Eliasson
2002 Johan Rydén
2006 Karin o Johan Rydén
2015 Karin Rydén