top of page
11
Älvan
Rolf Bjelm

Minnesanteckng båt No 1 - 12 sammanställd av Torulf Rutgersson efter samtal med Ante Larsson ca 2004, publicerat i Andungebladet 2004-2005
Andunge Nr 11 Beställare: Mats Seldén Köpare: Nils Faxén På denna båt en del extra detaljer Bordläggning – hondurasmahogny (troligen fel, se nedan), spant – ask, Randgång – vit ask Resning – ek, bottenstockar – ek, Mitt i brunnen en rund sarg, vidare höj och sänkbara tofter På däcket en tjock grön plastduk Dexolium, plywooddäck, Mast och bom – spruce Vit bottenfärg Leverans 1957-06-28

Minnesanteckning av Anders Faxén 2019
11:an Vivace var i oregonpine precis som 1:an och 10:an, jag kommer inte ihåg om det var några fler i oregonpine. Jag köpte 11:an av Jonny Albrechtson, som jag var klasskamrat med i många år och som jag gastade i hans olika stjärnbåtar i lika många år.
Anders Faxen skrev 2019 01 24 (kompletterande fråga från CHM 22/1-19)
Jonny seglade 11:an själv men jag icke säker på att han ägde den, utan det kan ha varit så att den ägdes av Pelle Seldén och han ville göra reklam för båten genom att  låta Jonny segla den.
Min far köpte de åt mig och min bror Nils-Bertil 1956 eller möjligen  -57, men jag blev inom något år egen ägare.
Jag kommer inte ihåg vem som köpte den, men jag såg den  för säkert tio år sedan i Hällevikstrand då den var till salu, men säljaren ändrade sig och behöll den.
Vänliga hälsningar
Anders Faxén

Efter kontakt med nuvarande ägare framkommer att båten är under omvårdnad i Hunnebostrandstrakten./CHM

Tidigare ägare

1956 Jonny Albrechtson/Seldén
1957 Nils-Berti & Anders Faxen (1957-71)
1976 Jan-Olof Juhlin
1984 Dan Lind
1986 Göran Norén
1987 Alf Åberg
1990 L-Å Hansson
1993 Anna-Carin Edlund
2002 Erland Thölén
2013 Sven Johansson
2023 Rolf Bjelm

S 11 Stilla slör
bottom of page