top of page
12
Anny
Per Gustavsson

Minnesanteckng båt No 1 - 12 sammanställd av Torulf Rutgersson efter samtal med Ante Larsson ca 2004, publicerat i Andungebladet 2004-2005
Andunge Nr12 Beställare: Mats Seldén Köpare: Nils Faxén. Bordläggning – mahogny, spant – ask, resning – ek, bottenstockar – ek,
Plywooddäck med Dexolium plastduk i likhet med nr 11, Mast och bom – gran. I likhet med nr 11 en rund sarg för om skottoften Vit botten med blågrön vattenlinje.. Leverans 1957- 08-23
Ursprunglig köpare till nr 12 var Nils Faxen, som även köpte nr 11 till sina söner Nils-Bertil och Anders. Nils-Bertil och Anne Mari seglade den i flera år både på kappseglingar och utefter kusten. Hans Wedel var en trogen gast.
Att nr 12 försågs med blyköl var Nils önskan för han ville inte ha en rostklump på en sådan vacker skapelse. Nils hade ingen önskan att kappsegla, så därför accepterade han att båten ej blev klassad.
En av dom tidiga ägarna var Tor Larsson , Göteborg som köpte båten efter den stora branden i Göteborg på Hjalmar Brantingsplatsen.
Båten ägdes av Tor mellan 1964 - 1980 under namnet Vips.

Tidigare ägare

1957 Nils Faxén till 1964
1964 Thor Larsson
1984 Evert Bryman
1986 Finn Holm
2014 Björn Ericson
2015 Bo Lindström

Prisbord VM Skärhamn 2011
bottom of page