124
Fröken Andersson
Göran Nilson

Okänd ursprunglig identitet. Nuvarande ägarskap bekräftat med hemmahamn Ellös.

Tidigare ägare

2003 Karl-Johan Hammarström
2004 Göran Nilson