top of page
126
Arne Osmundsvaag

Detta är oss veterligen den senast i Norge byggda träandungen. I norska registret är Börsholmen angivet som byggplats 1970. Huruvida Jan Mathissen byggde båten själv är oklart. Båten utgjorde plugg till formen för de norska plastbåtarna. Den första plastbåten (NOR 41) är också daterad till 1970. Pris på den båten angavs till 8000 Nkr.
N-40 såldes till Sverige 2005 och fick då nummer SWE-126 och har nu, 2021, hemmahamn i Limhamn.
Hösten 2022 angeläget renoveringsbehov, överlåten till SAK för omhändertagande. December -22 överenskommelse med Arne Osmundsvaag, Asker, Norge för övertag och planerad renovering. Båten återgår till Norge och förmodas återta sitt ursprungliga norske nummer N-40

Tidigare ägare

1970 Dag Halvorsen & Öivind Lie Norge N-40
1982 Thomas Addisson Norge N-40
1986 Kjell Arne Ryen Norge N-40
2005 Veine Jutmar Sverige SWE 126
2008 Mats Lundgren
2012 K G Holmqvist
2019 Klaus Solberg Söilen (Limhamn)
2022 Arne Osmundsvaag

S 126 Start VM Grötö 2006
S 126 Sittbrunn 2019
S 126 Vid brygga 2019
bottom of page