126
Klaus Solberg

Detta är oss veterligen den senast i Norge byggda träandungen. I norska registret är Börsholmen angivet som byggplats 1970. Huruvida Jan Mathissen byggde båten själv är oklart. Båten utgjorde plugg till formen för de norska plastbåtarna. Den första plastbåten (NOR 41) är också daterad till 1970. Pris på den båten angavs till 8000 Nkr.
N-40 såldes till Sverige 2005 och fick då nummer SWE-126 och har nu, 2021, hemmahamn i Limhamn.

Tidigare ägare

1970 Dag Halvorsen & Öivind Lie Norge N-40
1982 Thomas Addisson Norge N-40
1986 Kjell Arne Ryen Norge N-40
2005 Veine Jutmar Sverige SWE 126
2008 Mats Lundgren
2012 K G Holmqvist
2019 Klaus Solberg Söilen (Limhamn)

S 126 Start VM Grötö 2006
S 126 Sittbrunn 2019
S 126 Vid brygga 2019