132
Elsa
Sten Ljungström

Byggd på Börsholmen 1976 som N 82. Importerad till Sverige av Mats White 2017.

Tidigare ägare

2017 Mats White
2018 Sten Ljungström