137
Gula Ankan
Göran Rehmberg

Byggd på Börsholmen 1979 som N 133. Importerad till Sverige maj 2020.

Tidigare ägare

2020 Göran Rehmberg