14
Avförd

Fram till 1991 relativt säker ägarhistorik.
I SAK registeranteckning 1998 06 07 anges att båten är upphuggen utan angivande av orsak plats eller tidpunkt.

Tidigare ägare

1957 Per-Olof & Sven-Henrik Olsson
1960 Ralf Olsson (pappa Olsson)
1976 Johan Nordwall
1984 Hans Ekborg (SAK register)
1986 Jan Sahlström (SAK register)
1991 Jan Sahlström (SAK register)
1998 Upphuggen (Oklar tidsuppgift)