top of page
14
Avförd

Fram till 1991 relativt säker ägarhistorik.
I SAK registeranteckning 1998 06 07 anges att båten är upphuggen utan angivande av orsak plats eller tidpunkt.

Tidigare ägare

1957 Per-Olof & Sven-Henrik Olsson
1960 Ralf Olsson (pappa Olsson)
1976 Johan Nordwall
1984 Hans Ekborg (SAK register)
1986 Jan Sahlström (SAK register)
1991 Jan Sahlström (SAK register)
1998 Upphuggen (Oklar tidsuppgift)

bottom of page