top of page
145
Mats Andersson

Ursprungligen NOR 74 byggd på Börsholmen 1976-77. Föregående ägare Eivind Karlsen i Horten skall ha deltagit i VM något, okänt vilket, år. Importerad till Sverige augusti 2023 av Mats Andersson, Billdal.

Tidigare ägare

2013 Eivind Karlsen, Horten
2023 Mats Ande4rsson, Billdal

bottom of page