top of page
44
Börje Svensson

Ursprunglig svensk båt S 44 (Skålén, Säffle 1962) exporterad till Köpenhamn. (troligen !) Vidare öde helt okänt.
44-numret vakant i föreningens medlemsförteckningar ca 1962-2014.
Ca 2002 import av tidigare N-30 (byggd på Börsholmen 1965), (troligen). Återfunnen i SAKs register 2014 med Johan Wockatz som ägare.
Nu bekräftat ägande av Per Lundberg i Kalmar.
N-30 finns noterad i det norska registret fram till 1992 och antas därefter sålts till en "Marius Kramer" troligen i Sverige
I avsaknad av äldre årgångar av medlemsregister är båtarnas tidiga historia osäker.

Tidigare ägare

1965 Export till Danmark
2001 I SAKs medlemsregister vakant nummer.
2002 Import från Norge
2003 Mats Engström
2014 Johan Wockatz
2017 Per Lundberg
2023 Böje Svensson

bottom of page