top of page
47
Wilma
Karl-Gunnar Karlsson

En omfattande renovering gjordes inför säsongen 2014 med byte av 13 spant samt renskrapning och lackning av insida och utsida ovan vattenlinjen. Masten skrapades och lackades också. Inför 2015 skall Cachucha göras fin under vattenlinjen samt i kölsvinet.

September 2020 låter nuvarande ägare meddela:
Hemmahamn är fortfarande Smögen .
Det är fjärde året jag har henne och hon är numera i fint skick efter flera vintrars omvårdnad på Båtvårdsvarvet.
Med vänlig hälsning

Tidigare ägare

1976 Karl-Olof Hall
1984 Marie Polohewimo
1986 Christer Brander
1987 Ingvar Bohjort
1988 Tore Hägglöf
1995 Stefan Björklund
2008 Lars C Andersson
2014 Carl Mannheimer
2017 Karl-Gunnar Karlsson

S 47 Möjligen i Smögen
bottom of page