top of page
50
Pippi
Ulf Ringdahl

Med ledning av samtal med nuvarande ägare Ulf Ringdahl och med ett ögonvittne 1962 Carl-Axel "Sasse" Ericsson samt med Göran Winberg är det troligen på detta viset.
S-50 var GKSS utlottningsbåt på båtmässan i Göteborg 1962. Vinnaren av båten löste aldrig ut sitt pris, man vill minnas att detta i själva verket var Mats Seldén. Båten stannade i Per Seldéns ägo över sommaren 62. Därefter transporterad till Råå Båtvarv som lät ställa ut henne på båtmässan i Malmö troligen 1963. Där på båtmässan i Malmö köptes hon av Ulf Ringdahls far till sin familj.
Pippi har därefter seglat i vattnen kring Torekov i drygt 50 år.

Tidigare ägare

1963 Initialt familjen och senare Ulf Ringdahl

S 50 Rapotage Båtnytt 1963
S 50 Båtnytt 1963 1
S 50 Båtnytt 1963
bottom of page