top of page
51
Cookie
Familjen Johansson

Tidigare ägare

1963 Kent Svensson
1966 Per Elfvin
1976 Göran Götberg
1984 Sven-Erik Svensson
1986 Roland Olsson
1988 Mats & Ann Zackrisson SAK
1991 Ann Zachrisson SAK
1994 Paul Nilsson & Göran Thorsson
2006 Nathaniel, Paulina, Jack and Julia Johansson

S 51 Bild från Stefan Johansson foto troligen ca 2010
bottom of page