top of page
53
Svea
Martin Kössler

Tidigare ägare

1964 Lennart Mattsson
1976 Ingvar Pettersson
1986 Helly Malers (SAK)
1990 Patrik & Per & Cerold Johansson
1992 Björn Lennegren
1998 Lars Holmström
2008 Bo Rundberg/Lotta Torbjörnsson
2011 Martin Kössler

S 53 Östra bryggan Lindås, Billdal
bottom of page