6
Randi
Bjarne Karlsson

Andunge Nr 6 Beställare: Mats Seldén Köpare: Yngve Karlsson, Sölvesborg. Ett tomt mahognyskrov med endast mallspanten ditlagda. Båten putsades på ut och insida och transporterades därefter upp och ned med bil och tåg till Sölvesborg. Leverans 1955-11-22

Ca 1990 Renovering med byte av roder, botten bord.
1997 Vinnare av VM

2017-2020 Stor renovering i flera steg i Hans Mosesons regi.

Tidigare ägare

1955 Jarl Häller
1955 ? Yngve Karlsson ??
1964 Stig Hansson (SAK reg)
1976 Eleonor Helgesson
1988 Kjell-Åke Hermansson
1992 Sten & Ami Ljungström
1998 Dick Andersson
2009 Anders Brödje & Johanna Stiernstedt
2015 Sonny Haglund
2015 Mikael Bååth
2017 Hans Mosesson

S 6 2006
S 6 Renovering 2018-19
S 6 Renoverad botten