top of page
64
Alf Björkner

2012 övertog Göran Sjölin i Trondheim 64:an. Göran renoverade till hög finish. Göran deltog i flera VM på Bohuskusten med trailertransporter från hemmahamnen. 2019 återvänder Vildanden till Göteborg.

Tidigare ägare

1964 Bo Blomfeldt
2007 Bengt Ennerfors
2013 Göran Sjölin
2019 Alf Björkner

S 64 2012 exp till Norge fick NOR 177
bottom of page