top of page
68
Ligatura
J. Gelin & L. Torstensson

Tidigare ägare

1964 Bo Andersson
1975 Arne Lyrbring
1986 Torsten Rosel
1988 Håkan Skoglund
1990 Per Mattsson & Anders Hellstrand
1991 Fredrik Eliasson
1998 Johan Gelin & Lars Torstensson

S 68 Barbordstart
S 68 Kryss Sb
S 68 Läns 2
bottom of page