top of page
70
Ellinor
Lars Liljestrand

Tidigare ägare

1965 Per Seldén
1971 Christer Höijer
1972 Th Brodib (osäker uppgift)
1973 Dan Leu
1975 Pelle & Peter Fälth (1975-78)
1978 Osäkert, möjligen Leif Johansson
1984 Leif Johansson enl SAK
1986 Hans Sjölin (SAK)
1988 Jan Wickelgren
1992 Mats Andersson
2005 Lena Johansson
2012 Lars Liljestrand

S 70 Klubbregatta Vikingarnas SS Stockholm sep 2015
bottom of page