top of page
75
Väst-And
Avförd

2005 Export till Frankrike. Vidare öde okänt.

Tidigare ägare

1968 Lennart Apelstrand
1975 Gunnar&Anki Larsson
1976 Claes Ivarsson
1979 Claes Ekström
1980 Rolf Modig
1984 Arne Wolgast
1990 Karl-Erik Brorsson
1994 Karl-Erik Brorsson
2000 Syskonen Wendin
2005 Hervé Frick Frankrike

S 75 Slör
bottom of page