77
FjunDun
Fredrik Wahlgren

Tidigare ägare

Tidig ägarhistorik okänd.
SAK register 1976 ingen uppgift.
1984 Bengt Carlsson
1991 Björn Samenius
1995 Henrik Wahlgren
2013 Fredrik Wahlgren