top of page
78
Ferina
Johan Eyssen

Andungens konstruktör Thorvald Gjerdrum har ägt minst två Andungar genom åren dels SWE 3 och SWE 75. Sonen Christian som tog över 78:an har dessutom tidigare ägt SWE 103. Johan Eyssen tog över 2020 och har påbörjat en renovering.

Tidigare ägare

1969 Rolf Lundkvist
1976 Lars Joelsson
1984 Lars H. Nilsson
1988 Thorvald Gjerdrum (1991-2017)
2018 Christian Gjerdrum
2020 Johan Eyssen

bottom of page