top of page
8
Kalliope
Roland Pollnow

Andunge Nr 8 Beställare: Mats Seldén Köpare: Okänd Bordläggning – mahogny, spant – ask, resning – ek, bottenstockar – ek, dukklätt plywooddäck, mast och bom – gran. Blå botten och blått däck. Vitt skarndäck och vita mittfiskar. Durk av teak. Leverans 1956-05-16 / Minnesanteckng båt No 1 - 12 sammanställd av Torulf Rutgersson efter samtal med Ante Larsson ca 2004, publicerat i Andungebladet 2004-2005

Oklara ägaruppgifter under senare delen av 80-tal

Tidigare ägare

1960 Lennart Nilsson
1963 ? Holger Broman till 1964
1964 Eva Frank
1967 Anders Ewert
1975 Rolf Kjellgren
1978 Kajsa Sandström
1986 Gustav Schörnig SAKreg ?
1987 Lars Tyreneus SAK
1990 Hans.Göran Henriksson/Bert-Erik Jacobsson
1994 Conny Magnusson
1995 Lisa Hård af Segerstad7Lena Jarland/Fredrik Falkman
1997 Fredrik Falkman
2020 Roland Pollnow

bottom of page