81
Ulf Enckell

Tidigare ägare

Tidig historik saknas
1976 saknas i SAK register
1984 Percy Samuelsson bekräftad 1984-2019
2019 UIlf Enckell