top of page
81
Pilen
Björn Carlsson

SWE 81 förvärvad av Björn Carlsson april 2022 och står nu inför en planerad renovering.
Under 2022 fortlöpande rapporter om framskridande renovering. I december rapporteras nya bord i botten och nåtlimning.

Tidigare ägare

Tidig historik saknas
1976 saknas i SAK register
1984 Percy Samuelsson 1984-2019
2019 UIlf Enckell
2022 Björn Carlsson

S 81 April 2022 Inför renovering av köl.
S 81 Sjösatt juni 2023 efter genomförd renovering.
S 81 Sjösatt juni 2023 efter genomförd renovering.
bottom of page