81
Pilen
Björn Carlsson

SWE 81 förvärvad av Björn Carlsson april 2022 och står nu inför en planerad renovering.

Tidigare ägare

Tidig historik saknas
1976 saknas i SAK register
1984 Percy Samuelsson 1984-2019
2019 UIlf Enckell
2022 Björn Carlsson

S 81 April 2022 Inför renovering av köl.
Kölvikt på väg till blästring