top of page
83
Marcus Allbäck

Båten byggdes 1963 på Börsholmen och registrerades som N 24. Hemmahamn i Asker med omgivning 1963-1971.
1971 importerades båten till Sverige och registrerades då som S 83.

Tidigare ägare

1963 Norska ägare i Asker
1971 Ulf Christoffersson
1987 Ronny Svärd & Malte Ström
1993 Kjell-Åke Hermansson
1997 Björn Hultén
2003 Gunnar Bulukin
2006 Stefan Allbäck
2012 Marcus Allbäck

S 83 Förtöjd med hissade segel
bottom of page