top of page
84
Askungen
Wilhelm Lewerth

84:an byggdes som ett pedagoskt projekt på en båtbyggarutbildning i Storebro under ledning av Lars Åhrman. I gamla handlingar framkommer att Svensk Andungeklubb gjorde studiebesök under pågående byggnation i Storebro. Familjen Lewerth köpte båten i till Lyr och den är fortfarande i familjens ägo.

Tidigare ägare

1987 Lars Åhrman
2000 Lars Lewerth
2016 Wilhelm Lewerth

bottom of page