top of page
9
Dunis
Nils Johansson

Tel kontakt med Nils Johanson i Son 2020. Båten i goda händer. Oregon Pine. Helt övertygande ursprungligen NOR 19 Byggd 1959 av Asbj Johnsen i Son.
2016-19 Nytt däck, nåtlimmad i botten.
Uppenbarligen erhållit SWE 9 som måste ha varit vakant ca 1964 vid försäljning till Sverige. Ödet för ursprunglig SWE 9 okänt.

Tidigare ägare

1959 Okänd
1976 Erik Lohed
1980 Okänd
1984 Göran Werneman
1993 Jurgen Wahlström
2007 Ulf Sjöstrand
2010 Nils Johansson

bottom of page