top of page
95
Ulla
Jack Forsgren

Thore Larsson byggde dom först 12 Andungarna i Sverige 1954-57. I perioden 1989 -96 återkommer Thore och Ante Larsson med en ny serie. Dom "nya" båtarna kännetecknas av däck med teakribbor till skillnad från tidigare båtar med enbart plywood. Från Kungsviken i denna serie registreras 11 båtar i Sverige.
Information från Nuvarande ägare 2019:
Jag är ägare till nr 95. Andungen byggdes på uppdrag av Bengt Braun av Tore Larson, enligt uppgift den sista Andungen han byggde.  Nr 95 är väldokumenterad i boken ”Träbåtar” där Andungen kallas för ” Havets Stradivarius”. Nr 95 är en kopia av 94 som byggdes på beställning av Peter Hjörn. Jag köpte Andungen (Ulla) för ca 10 år sedan.

Tidigare ägare

1996 Bengt Braun
2006 Jack Forsgren

bottom of page