top of page

Mastfot: Vid riggning utan mastkran stort värde i "gångjärnsfunktion" i mastfoten. Flera förslag allt från liten tillfällig tamp eller traditionellt en hjälpande fot till tydliga gångjärn.

Röstjärn: I träbåtarna består röstjärnen på tidiga båtar av ett bandjärn nitat med fyra nitar direkt i bordläggningen eller i de flesta senare Skålenbåtar i en förstärknings kloss på insidan. Med åren börjar nitförbandet röra sig och nitarna lossnar. Fukt tränger in och rigghaveri hotar. Flera lösningar finns. Här ett exempel en plåt med de gamla bandjärnen påsvetsade och en breddat fäste i bordläggning och spant alternativt ett längre twistat bandjärn.

Riggtrim: Mastlutning! Det finns inga svar bara många kockar! Grundtips ca 25-30 cm med lodlina från masttopp.

bottom of page