top of page

VM 2019

Västkustmästerskapet, även kallat Vänskapsmästerskapet, 2019 arrangerades av Stenungsunds segelsällskap sista veckoslutet i juni. Seglingarna gynnades av vackert väder och en i huvudsak sydlig byig bris samt goda arrangemang.

Banan var en krysslänsbana med ”kickmärke” som seglades två varv förutom de sista två lördagsseglingarna då banan pga. vindvridning kortades men som kompensation seglades tre varv. Söndagens två seglingar hann genomföras lagom till dess att vinden friskade i rejält.

Carl och Jan Strömbäck i SWE 176 ”Galant” vann totalt för tredje året i rad. På andra plats kom ännu en plastandunge, SWE 132 ”Elsa” med Sten Ljungström samt Ami och Chris Knee. Sten och Ami har tidigare seglat andunge SWE 6 ”Randi” och är nu åter i full fart i klassen. Bästa träbåt blev SWE 56 ”Åda”, seglad av Nisse Smitt, Christina Johansson och Arne Wolgast, på tredje plats.

Av 21 deltagande andungar var sju plastbyggen varav en nyimporterad från Norge.

Norge representerades av Lasse Naumann som seglade SWE 18 ”Mareld” med Christer Jensen som gast samt Dag Bertheussen och Eivind Karlsen i NOR 56 ”Anders And”.

Conny Ström (tidigare SWE 1) hade tagit med sig en samling icke deltagande andungeseglare i en följebåt och följde våra rundningar. De har seglat eller seglar SWE 10, SWE 15, SWE 18, SWE 25, SWE 27 och SWE 60.

Hedersmedlemmen Carl-Axel ”Sasse” Ericson överlämnar vandringspriset ”Sasses pris” till förstapristagarna

Andrapristagaren Sten Ljungström i mitten med Ami och Chris Knee till vänster och SAK:s

ordförande Lars Westerlind till höger.

Ingela Berntsson, nuvarande ägare till SWE 1 tog dessa kort från banan.

bottom of page