top of page

Olika lösningar och placering av fockens skotpunkt.
Ursprungligen hade focken en hög skärning med en skotpunkt långt bak. Numera sveper underliket nära däcket och skotpunkten har flyttats föröver. De flesta exempel relaterar till den fock no 1 som används vid kappsegling idag (2023) Enlig klassreglerna finns även en Fock No 2 med en skotpunkt längre akterut.
Placering i sidled är vanligen och med framgång parallellt med sargkant/kappkant på de flesta båtar. I vissa situationer kan en justering såväl in som ut ge fördel.

bottom of page