top of page

Historiskt och idag är det vanligaste att snabbskotet sitter på nedre taljan i en skotskena strax akter roderhuvudet. Vanligtvis med utväxling 1:3.
Lite opraktiskt att vända blicken akterut vis justering samt att taljan har en tendens att fastna på roderhuvudet vid gipp och slag.
Vissa båtar nyttjade skotskenan på skotbänken men satte ett skotlås på bommen en bit föröver (Bild 1) alternativt att dra ner denna part till ett svirvlande skotlås på durken.
Ytterligare ett alternativ är att nyttja skotskenan bakom roderhuvudet men att dra ner skotet på durken bakom rodret och sedan föröver till skotlås på durken. Skotskenan kan ersättas av en hanfot modell Laserjolle (bild 6-7).

bottom of page