top of page

Vid trailertransport flera övervägande.
Vad gäller regler för vikter, hastigheter, körkortsbehörighet och tekniska krav på dragbil hänvisas till Transportstyrelsen.

Denna sida visar exempelbilder på trailers använda till Andunge.
Med utgångspunkt från egen erfarenhet får man tänka på att båtar, träbåtar i synnerhet, är konstruerade för att flyta i vatten med en köl som hänger i kölbultar och bottenstockar som fäster i bordläggningens insida. När båten står på kärran blir belastningen helt omvänd vilket accentueras vid körning över fartgupp och andra ojämnheter. Äldre båtar med sviktande hållfasthet i limfogar och skruvförband blir extra känsliga. Kärrans stöd till köl respektive skrov har betydelse.

bottom of page